havenhurst

درخواست حذف این مطلب

2016

andrew c. erin

داستان :

داستان در باره آپارتمانیست  که نانش به شکل عجیبی گم می شوندو  زنی  تازه وارد در پی گم شدن آشنایش ، یکی از این آپارتمانها را  کرایه می   کند و متوجه می شود که در بین دیوار این آپارتمان پناهگاه ها , اتاقهای شکنجه و راهروهایی  مخفی زیادی وجود داردکه قاتلهایی دیوانه در آنجا زندگی می کنند و   باعث   گم شدن نین این آپارتمان می شوند.... 

نگاه کلی

 داستان که  نخ نما و تکراری است   های زیادی در باره این موضوع ساختمان با راه های عجیب ساخته شده  و مادر و پسرهایی که می خواهند جامعه را از فساد، آنهم  با روش خشونت باری پاک کنند ... بازیگرانمعروفی در این ژانر  در بازی می کنند اما آنچنان که باید خوب از کار در نیامده است  بخصوص    پایان هم  خیلی توی ذوق زن از کار در امده است  و در کل چند سکانس شاید دیدنی و دلهره آور محدود شاید ماحصل دیدن این باشد    ....

امتیاز

3.5 از 10